Showrooms

Vil du se farverne og mærke kvaliteten inde du bestiller online, så besøg et af vores showrooms. Der vil være farveprøver og 2 størrelser som der kan kigges på.Barnevognshuset - Link
Guldborgvej 23
2000 Frederiksberg
Tlf: 20 68 47 01


Gita og Gunhild - Link
Hasserisgade 14
9000 Aalborg
Tlf: 88 37 10 10